SZC logo

Tatabányai Szakképzési Centrum

OM kód: 910006/014 | 2800 Tatabánya Pilinszky János u. 3

Intézmény logo

TSZC Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Felnőttek nappali rendszerű szakmai oktatása

A szakképzés lehetőséget biztosít a szakmát szerezni vágyó, vagy magukat átképezni kívánó felnőttek számára is.

Az első kettő, Szakmajegyzék szerinti szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül az állam által, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenes.

A szakképzés új rendszerében megszűnt a nappali és esti munkarend eddigi éles elhatárolása, a felnőttek szakmai oktatása rugalmasan szervezhető. A huszonötödik életévét be nem töltött jelentkező választhat, hogy tanulmányait nappali rendszerben tanulói jogviszonyban, vagy munkavégzés mellett, felnőttképzési jogviszonyban kívánja folytatni. Ez azt jelenti, hogy akár második szakmáját is tanulhatja tanulói jogviszonyban. A huszonötödik életévüket betöltött személyek oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik, akár nappali, akár nem nappali rendszerben tanulnak.

A korábbi tanulmányok, megszerzett ismeretek és gyakorlat beszámítható, a képzési idő a beszámítás alapján rövidülhet.

A szakképzés feladata, hogy széles ágazati-szakmai alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon.

Miért jó felnőttként új szakmát tanulni?

Az élethosszig tartó tanulás jegyében lehetőség van arra, hogy munka és család mellett is átképezzék vagy továbbképezzék magukat az emberek. A szakképző intézménynek lehetősége van arra, hogy a képzésre jelentkezők előzetes tudását felmérje, korábban szerzett munkatapasztalatait figyelembe vegye. Ez által lényegesen hatékonyabb, differenciáltabb lehet a képzés, és a képzési idő is jelentősen lerövidülhet.

Technikum:

A technikum kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzéseire érettségi végzettséggel lehet jelentkezni. A képzési idő főszabály szerint 2 év, de a fent leírtak szerint rövidebb is lehet. A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló oklevelet szerezhet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő.

Szakképző iskola:

A szakképző iskola kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzéseire azok jelentkezhetnek, akik legalább a középiskola tizedik évfolyamát elvégezték. A képzési idő főszabály szerint 2 év, de a fent leírtak tükrében rövidebb is lehet. A képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból áll. Utóbbi a képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalatnál is történhet, munkaszerződése megfelelő módosításával. A szakmai vizsga sikeres teljesítésével államilag elismert szakképzettséget igazoló szakmai bizonyítvány szerezhető.


Szakmák

Ács

Építőipar


Tovább

Faipari technikus

Fa- és bútoripar


Tovább

Festő, mázoló, tapétázó

Építőipar


Tovább

Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet


Tovább

Kéz- és lábápoló technikus

Szépészet


Tovább

Kozmetikus technikus

Szépészet


Tovább

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

Épületgépészet


Tovább

Magasépítő technikus

Építőipar


Tovább

                                                                                      

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai:

  1. november 15.-19. Pályaválasztási témahét
  2. december 02. 1700 óra pályaválasztási szülői értekezlet (előzetes bejelentkezéssel, weblapunkon található regisztrációs lap kitöltésével)

 

Induló képzési formák:

Iskolarendszerű képzés:

  1. Szakképző iskola

A szakképző iskola 3 éves.

Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az azt követő két évben duális képzés folyik. A sikeres szakmai vizsga után nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

 

Kilencedik évfolyamon az iskola tanműhelyében, 10, 11. évfolyamon a sikeres ágazati alapvizsga után tanulói munkaszerződéssel duális képzésben cégeknél, vállalatoknál töltik a szakmai gyakorlatot.

Tanulmányi
terület kódja

Ágazat megnevezése

Szakma megnevezése

Szakma azonosító száma

Képzési idő

Szakképző iskola

0065

Fa- és bútoripar

Asztalos

4 0722 08 01

3 év

0066

Építőipar

Burkoló

4 0732 06 03

3 év

0067

Építőipar

Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 05

3 év

0068

Építőipar

Kőműves

4 0732 06 08

3 év

0069

Gépészet

Hegesztő

4 0715 10 08

3 év

0070

Gépészet

Gépi és CNC forgácsoló

4 0715 10 07

3 év

0071

Épületgépészet

Központifűtés- és gázhálózatrendszer– szerelő

4 0732 07 03

3 év

0072

Kreatív

Divatszabó

4 0723 16 03

3 év

 

Minden diák 9. évfolyamtól egységes szakképzési ösztöndíjat kap.

 

 

  1. Technikum

A technikusképzés 5 éves.

Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A szakképzési munkaszerződés a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót az ágazati alapvizsga letétele után. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap, érettségi bizonyítványt, és a technikusi végzettséget igazoló oklevelet.

 

Minden iskolatípusban kötelező nyelvoktatás van, ahol az alábbi nyelvek közül lehet választani:

  • Angol
  • Német

 

Tanulmányi
terület kódja

Ágazat megnevezése

Szakma megnevezése

Szakma azonosító száma

Képzési idő

Technikum

0060

Szépészet

Fodrász

5 1012 21 01

5 év

0061

Szépészet

Kozmetikus technikus

5 1012 21 03

5 év

0062

Szépészet

Kéz- és lábápoló technikus

5 1012 21 02

5 év

0063

Fa- és bútoripar

Faipari technikus

5 0722 08 02

5 év

0064

Építőipar

Magasépítő technikus

5 0732 06 09

5 év

 

Felvételi:

Nincs, de a felvételi rangsor felállításánál a tanulmányi eredményt figyelembe vesszük. Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai kerülnek beszámításra: Magyar nyelv, Magyar irodalom, Matematika, Történelem, Idegen nyelv.

 

Felnőttoktatás:

         Szakma megszerzése esti rendszerű felnőttoktatásban: azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek (8 általános) és betöltötték a 16. életévüket, akik maximum csak egy államilag finanszírozott szakmai képesítéssel rendelkeznek, felső korhatár nincs.

 

Számukra a képzés során csak szakmai oktatást nyújtunk, melynek eredményes befejezését követően szakképesítésről szóló szakmai bizonyítványt kapnak.

 

Szakképesítés megnevezése - OKJ száma

 

Képzés
időtartama

 

esti felnőttoktatás

Ács

4 0732 08 01

3 félév

Asztalos

4 0722 08 01

3 félév

Burkoló

4 0732 06 03

3 félév

Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 05

3 félév

Gépi és CNC forgácsoló

4 0715 10 07

3 félév

Hegesztő

4 0715 10 08

3 félév

Ipari gépész

4 0715 10 09

3 félév

Kőműves

4 0732 06 08

3 félév

Központifűtés— és gázhálózatrendszer– szerelő

4 0732 07 03

3 félév

Víz- és csatorna-rendszerszerelő

4 0732 07 04

3 félév

Divatszabó

4 0723 16 03

3 félév

Szárazépítő

4 0732 06 11

3 félév

CNC programozó

4 0715 10 01

3 félév

Faipari technikus

5 0722 08 02

3 félév

Magasépítő technikus

5 0732 06 09

3 félév

Fodrász

5 1012 21 01

3 félév

Kéz- és lábápoló technikus

5 1012 21 02

3 félév

Kozmetikus technikus

5 1012 21 03

3 félév

 

 

További információk: Vörösné Farkas Zsuzsanna igazgatóhelyettes +36-70-400-6937.

 

 


Partnereink

SZC logo

Tatabányai Szakképzési Centrum


TSZC Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola

2800 Tatabánya Pilinszky János u. 3

Telefon: +36-70-684-8767

E-mail: tiszkk.fellner@gmail.com; fellner@tszc.hu

OM azonosító: 910006/014

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001303/2015; E/2020/000065


2024TSZC Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola